Laranjada

ID 2574 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3167AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:19

ID 2573 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3166AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:17

ID 2572 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3165AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:14

ID 2571 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3164AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:10

ID 2570 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3163AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:08

ID 2569 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3162AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:04

ID 2568 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3161AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 16:02

ID 2567 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3160AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:58

ID 2566 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3159AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:56

ID 2565 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3158AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:54

ID 2564 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3157AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:52

ID 2562 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3155AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:46

ID 2561 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3154AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:30

ID 2560 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3153AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:28

ID 2559 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3152AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:26

ID 2558 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3151AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:24

ID 2557 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3150AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:22

ID 2556 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3149AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:20

ID 2555 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3148AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:18

ID 2554 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3147AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:13

ID 2553 - Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers (3146AM)

Enviado por herbario, sex, 17/02/2017 - 15:09

ID 2482 - Erythrina spp. (3075AM)

Enviado por herbario, qui, 25/06/2015 - 12:12

ID 1960 - Alpinia speciosa (Blume) D. Dietr. (2554AM)

Enviado por herbario, qui, 19/12/2013 - 09:45

ID 1954 - Alpinia speciosa (Blume) D. Dietr. (2548AM)

Enviado por herbario, seg, 16/12/2013 - 12:00

ID 1932 - Erythrina spp. (2525AM)

Enviado por herbario, ter, 03/12/2013 - 15:05

ID 1929 - Leonotis nepetifolia(L.) R. Br. (2331AM)

Enviado por herbario, ter, 03/12/2013 - 14:42

ID 1885 - Gomphrena officinalis Mart. (1980AM)

Enviado por herbario, qua, 27/11/2013 - 17:38

ID 1831 - Helicteres velutina K. Schum. (2432AM)

Enviado por herbario, ter, 12/11/2013 - 17:56

ID 1828 - Erythrina mulungu Mart. ex Benth. (2429bw)

Enviado por herbario, ter, 12/11/2013 - 17:38

ID 1812 - Erythrina velutina Willd. (2421AM)

Enviado por herbario, ter, 12/11/2013 - 15:46